ANBI

Lees hieronder alle gegevens met betrekking tot de ANBI.

De Molenstichting Lattrop is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling. Om te voldoen aan de publicatieplicht volgen hieronder de verplichte gegevens. 

1.    Molenstichting Lattrop Tilligte. (Afgekort MSLT)

2.   Het RSIN nummer = 6557119   

3.    Contactgegevens   
Het postadres is Postbus 24, 7590 AA Denekamp
. Het e-mailadres is mslt.secretaris@gmail.com
Een echt bezoekadres heeft de MSLT niet, zie hiervoor de adressen van de molens. 
Bijvoorbeeld:  De Borgelinkmolen,  Lattropperstraat 27, 7591 PJ Denekamp.

4.    Doelstelling.
 Het behoud van de molens in Lattrop, Tilligte en Denekamp.

5.    Beleidsplan. 
In eigendom verwerven van molens als noodzakelijk
Het (laten) plegen van noodzakelijk onderhoud.
Het draaien dan wel werken met de molens voor beter onderhoud op zowel molens in eigendom als van andere eigenaren. 
Het mede-opleiden van wind- en watermolenaars .
Het samenwerken met andere organisaties voor een beter molenonderhoud voor de eigen molens en  voor het molenbehoud in het algemeen .  

6.      Functie en namen bestuurders. Eric Dilling heeft helaas de MSLT verlaten als secretaris van het bestuur en als molenaar. Hij heeft zich 7 jaar ingezet voor onze stichting. Jan Wieffer uit Hengelo heeft hem opgevolgd als secretaris.  

Het Dagelijks Bestuur bestaat per 31-12-2020 uit:

Rob Visschedijk     –    voorzitter 

Jan Wieffer        –    secretaris

Harrie Horsthuis     –    penningmeester en vicevoorzitter. 

Het Algemeen Bestuur bestaat per 31-12-2020 uit 

Het Dagelijks Bestuur     –     zie hierboven   

Herman Borgelink    –    namens de familie Borgelink 

Gerard van der Heide     –    1e molenaar Westerveldmolen. 

Ben Heinink         –    1e molenaar Borgelinkmolen 

Gerrit Hartman         –    bouwkundig adviseur (is afgetreden per 1-4-2021) 

Wim Kamphuis         –    1e molenaar Watermolen Singraven

Henri de Lat         –    opleiding molenaars
  

Jeroen Oude Luttikhuis –    1e molenaar Nicolaasmolen  

Hans Scheffer        –    1e molenaar Oortmanmolen.

7.    Het beloningsbeleid 
Zowel de bestuursleden als de molenaars als de overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen onvermijdbare kosten worden vergoed. 


8.     Beknopt jaarverslag 2020


8.1     Bestuur.
 Het bestuur vergaderde in 2020 5 maal, vanwege Corona zowel in klein comité (Dagelijks Bestuur) als in de vollediger bezetting (Algemeen Bestuur). 
Er werden drie adviezen over de molenbiotoop van de Oortmanmolen uitgebracht vanwege 3 bouwplannen in Lattrop binnen de molenbiotoop=beschermingszone.

8.2    Molenaars 
Adriaan Gunst heeft na vele jaren afscheid genomen van de MSLT. Gelukkig konden zijn taken op de Oortmanmolen overgenomen worden door zijn drie collega’s Carolien, Chiel en Hans; alle drie nog relatief jong en al enkele jaren geslaagd. Omdat alle drie de “opvolgers” nog een baan hebben, is het vaak aanpoten op de zaterdagmorgen op de Oortmanmolen. Meer hulp van  molenaars en  vrijwilligers voor de verpakking en verkoop wordt dringend gezocht. Een stagiair en een molenaar (die ook al op andere molens draait) springen al regelmatig bij. 
Bij de overige molens is de bezetting vaak krap, maar kan er door onderlinge samenwerking nog een werkbaar rooster worden gemaakt. Maar als door leeftijd en/of gezondheid molenaars uitvallen, kan het opeens erg krap worden. De instroom van nieuwe leerlingen is praktisch opgedroogd. 
Nieuwe vrijwilligers en nieuwe molenaars zijn  van harte welkom. 
Er is één extra set valbeveiliging aangeschaft. De windmolens in  Denekamp delen één set. De windmolens in Lattrop en Tilligte delen  de andere set.  

8.3     Verricht (groot) onderhoud.
Op de Westerveldmolen is het plankier met antislip behandeld.
Er is onderhoud verricht aan het gevlucht van de Westerveldmolen (v.h. Brunninkhuismolen). 
De brandschade op de Oortmanmolen is hersteld. 
De molenaarsruimte inclusief toilet op de Nicolaasmolen is klaar. Hartelijk dank aan het RABO Cultuurfonds voor de financiële bijdrage en de familie Derkman voor de ruimte in hun schuur. 
Een lange schoor van de Nicolaasmolen is vervangen en de kap is geteerd. 
Bij de Westerveldmolen en bij de Nicolaasmolen zijn diverse kruipalen vervangen. Veel (klein) onderhoud is door de vrijwillige molenaars zelf verricht. Hierbij kon vaak gebruik gemaakt worden van hout , gezaagd op de watermolen Singraven, waarbij de boom door de Edwina van Heekstichting aan ons was geschonken. 
Veel dank aan de Edwina van Heekstichting, maar ook aan onze eigen vrijwilligers .

9.    Toelichting op de Financiële Verantwoording,

9.1     De Molenstichting Lattrop – Tilligte ( MSLT)  
In 2019 kon nog een “bescheiden” positief saldo (worden gerealiseerd en toegevoegd worden aan de reserves). Door de Covid-19-pandemie in 2020 werden de molens gesloten  voor het publiek en vervielen de inkomsten en giften  door de bezoekers met ca. 3.300 euro. Ook acties en markten brachten niets meer op. Anderzijds vielen meerdere  kosten in 2020 ook lager uit dan in 2019 waardoor de meelverkoop steeg met ca. € 1000,-. 
Het negatieve resultaat over 2020 zou uiteindelijk € 2.526,- bedragen. Gelukkig heeft de gemeente Dinkelland in het kader van de COVID-19 een extra subsidie toegezegd ter hoogte van het negatieve resultaat . Hierdoor spelen we over 2020 quitte. 
In  2021/2022 hopen we het volledige wiekenkruis van de Oortmanmolen  te vervangen. Totale kosten circa € 70.000 tot € 80.000,-  We hebben wel goede hoop op extra subsidie.

9.2     Stichting Denekamper Molen Vrienden. (DMV) .
Momenteel heeft deze stichting vooral als doel: het financieel ondersteunen van de Molenstichting Lattrop Tiiligte.(MSLT)  Door de jaren heen zijn de taken van de SMLT en de DMV steeds meer vermengd. Het bestuur denkt er sterk over om, beide stichtingen samen te voegen voor meer duidelijkheid naar de donateurs en vrijwilligers en om kosten te besparen.

Contact

Molenstichting Lattrop-Tilligte
Postbus 24
7590 AA Denekamp.