De Stichting Denekamper Molenvrienden

Op 26 november 1997 werd de Stichting Denekamper Molenvrienden bij notariële akte opgericht.

Haar activiteiten zijn:

Draagt U onze molens een warm hart toe, laat U dan hier registreren als donateur.