Bestuursleden

Het bestuur van de Molenstichting bestaat uit negen personen.
Rob (R)  Visschedijk   |  Voorzitter
Eric (E.G.H.)  Dilling   |  Secretaris
Harry (H.A.A.)  Alst, van   |  Penningmeester
Gerrit (G.H.J.)  Hartman   |  Technisch Adviseur
Adriaan (A.M.)  Gunst   |  Vertegenwoordiger Oortmanmolen
Gerard (G.)  Heide, van de   |  Vertegenwoordiger Westerveldmolen
Henri (H.A.G.)  Lat, de   |  Vertegenwoordiger St. Nicolaasmolen
Ben (B.J.H.)  Heinink   |  Vertegenwoordiger Borgelinkmolen
Herman (H.)  Borgelink   |  Algemeen bestuurslid
 
Contact   |  Klik hier
of:   | 
Postadres:   |  Postbus 24, 7590 AA Denekamp